Orhan DENGİZ, Ali İMAMOĞLU, Fikret SAYGIN, Ceyhun GÖL, Semih EDİŞ, Ahmet DOĞAN

İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ

SOIL EROSION RISK ASSESSMENT USING ICONA MODELLING FOR INEBOLU WATERSHED

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

2014 - Cilt: 29 - Sayı: 2

136 - 142

ICONA, Soil erosion, GIS and RS, Inebolu Watershed

6 12