Mehmet TEMİZKAN, ADİLHAN ADİLOĞLU

Fazilet-Nâme ve Baba Rövşen'de Hz. Ali tasavvuru

The imagination of Hz. Ali in "Fazilet-name" and "Baba Rövşen"

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

2008-Sayı: 48

165-174

4666