İlyas BOLAT, Ömer KARA

Farklı Arazi Kullanımının Toprağın Bazı Mikrobiyal Oranları Üzerine Etkisi

The Effect of Different Land Use on Some Microbial Ratios of Soil

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

2021 - Cilt: 23 - Sayı: 1

254 - 262

Forest, Cmic/Corg (%), Pasture, Cmic/Nmic ratio, Bartın

15 11