MEHMET ERSAL, SERPİL ERSÖZ

Alevi gülbenglerinin temel yapısı üzerine bir değerlendirme

An analysis on the basic structure of Alevi gulbeng

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

2013-Sayı: 65

53-80

3521