Ensar Kesebir

Ali Şükrü ÇORUK, Osmanlı Sarayında Gündelik Hayat, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2011, 573 S.

Türkiyat Mecmuası

2011-Cilt: 21 - Sayı: 2

433-434

6771