Pembe ÇÜRÜK, Tolga İZGÜ, Metin KOÇAK, Mehmet TÜTÜNCÜ, Ehsan TAGİPUR, Özhan ŞİMŞEK, Yeşim YALÇIN MENDİ, Ahsen I ÖZGÜVEN

Giberellik ASiT(GA3) Uygulamalarının Iris germanica (Süsen)’da Gelişme ve Çiçeklenme Üzerine Etkileri

The Effects of GA3 on Growth and Flowering in Iris germanica

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

2012 - Cilt: 27 - Sayı: 1

21 - 26

Iridaceae, growth regulator, Giberellic acid (GA3)

15 30