Talip TÜRCAN, Ömer Osman F. AKTAŞ

İSLÂM CEZA HUKUKUNDA ÜSTSOYUN ALTSOYA KARŞI İŞLEDİĞİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI

THE INTENTIONAL KILLING CRIME COMMITTED BY LINEAL ANCESTORS AGAINST LINEAL DESCENDANTS AND ITS PUNISHMENT IN ISLAMIC CRIMINAL LAW

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

2011 - Cilt: 1 - Sayı: 2

11 - 26

Crime of Intentional Killing, Lineal Ancestors, Lineal Descendants, Islamic Criminal Law, Turkish Criminal law

22 26