Süleyman DOST, Zehra KORKMAZ

SAVAŞA VARMAYAN ZORLAMA YOLU OLARAK ZARARLA KARŞILIK VE BAZI UYGULAMALAR

REPRISAL AS A ONE WAY OF COERCION AND SOME APPLICATIONS

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

2015 - Cilt: 5 - Sayı: 2

111 - 157

Reprisal, retorsion, international law

12 27

Benzer Makaleler

İktisadi Güvenlik/leştirme: MENA ve Türkiye

Avrasya Etüdleri

İRFAN KALAYCI

Corruption, Democracy And Bureaucracy: Empirical Evidence From Developing Countries

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Selçuk AKÇAY

Niyazi Berkes ve Eserleri Hakkında

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Fahrettin ALTUN

Örnek Bir Aydın ve Akademisyen

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Burhan ŞENATALAR

G. DOERFER, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischen Geschichtsquellen vor allem der Mongolen und Timuridenzeit – Bilhassa Timurî’ler ve Moğollar devrinin Farsça yazılmış tarihî kaynaklarına fazlaca önem vermek suretiyle Yeni Farsça

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Saadet ÇAĞATAY

MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yeliz YEŞİL, Murat TOKBAŞ

EVALUATION OF THE PREFERENCES OF TURKISH SPINE SOCIETY MEMBERS TOWARDS ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS TREATMENT

Journal of Turkish Spinal Surgery

Kayhan TURAN, Gökhan Kürşat KARA, İsmet Yalkın ÇAMURCU, Yusuf Onur KIZILAY, Yunus UYSAL, Ufuk AYDINLI

Küreselleşme Sürecinde Ulusal Dil, Yabancı Dil Ve Farklı Türlerde Kültürlerarası İçerikli Metinler Üzerine Düşünceler

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Haluk Ozcan