Cenk KEŞAN, Deniz KAYA, Şafak YETİŞİR

GÖRSEL, İŞİTSEL VE KİNESTETİK ÖZELLİĞE SAHİP 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA GÖRE BAŞARILARININ, TUTUMLARININ VE KAYGILARININ İNCELENMESİ

THE RESEARCH OF 8th GRADE STUDENTS’ WHO HAS AUDIO, VISUAL AND KINESTHETIC FEATURES; SUCCESS, ATTITUDE AND ANXIETY ACCORDING TO SOCIO-CULTURAL BACKGROUND

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

2012 - Sayı: 32

1 - 15

Performance Systems, audıtory, visual, kinesthetic, success, anxiety, attitude

18 16