Susanne OLSSON, Çev. Harun ABACI

İslam’ı Tebliğ Etmek Sorunsallaştırmak

Proselytizing Islam — Problematizing “Salafism”

Usul İslam Araştırmaları

2015 - Sayı: 24

213 - 250

10 5