Reşat YILDIZ

MAKSİM GORKİ'NİN ANA ESERİ ÜZERİNDEN SOSYALİST REALİZM VE EDEBİYATTA PROPAGANDA-ANTİPROPAGANDA

SOCIALIST REALISM AND PROPAGANDA-ANTIPROPAGANDA IN LITERATURE: MAXIM GORKY'S MOTHER

Turkish Studies - Language and Literature

2019 - Cilt: 14 - Sayı: 4

2247 - 2260

17 45

Benzer Makaleler

G. DOERFER, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischen Geschichtsquellen vor allem der Mongolen und Timuridenzeit – Bilhassa Timurî’ler ve Moğollar devrinin Farsça yazılmış tarihî kaynaklarına fazlaca önem vermek suretiyle Yeni Farsça

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Saadet ÇAĞATAY

An isolated femoral vein injury caused by bull horn

E Journal of Cardiovascular Medicine

HAMİT SERDAR BAŞBUĞ, Hakan GÖÇER, Yalçın GÜNERHAN, Kanat ÖZIŞIK

Disfajik İnmeli Bireylerde Kullanılan Kompansatuvar Postürün Yutma Üzerine Etkisi

KONURALP TIP DERGİSİ

ELİF YAKŞİ, RAMAZAN KURUL, ŞEBNEM AVCI, MUHAMMED NUR ÖGÜN

TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI ALANINDAKİ DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR VE BU KURUMLARA VERİLEN YENİ BİR GÖREV: MEDYA OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Engin SAYGIN

Cytogenetic study on the European brown hare (Lepus europaeus Pallas, 1778) (Mammalia: Lagomorpha) in Turkey

Turkish Journal of Biology

Yasin DEMİRBAŞ, Nursel AŞAN, İrfan ALBAYRAK

Tek Partili Yılların Ekonomi-Politiği ve Kadro Hareketi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ayhan Orhan

Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeler Konusundaki Başarı Performanslarının İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Osman BİRGİN, Kayhan DEMİRÖREN

Construction of a pAED4-M2 vector for expressing avian influenza A (H9N2) virus M2 gene as a universal recombinant vaccine model

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Seyyed Mahmoud EBRAHIMI, Khosrow AGHAIYPOUR, Hassan NILI