SEYİT ATEŞ, Kasım YILDIRIM, Fatih Çetin ÇETİNKAYA

ÇOCUK KİTAPLARINI ÇÖZÜMLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: SAMED BEHRENGİ VE KÜÇÜK KARA BALIK ÖRNEĞİ

AN IMPLEMENTATION FOR ANALYZING CHILDREN’S BOOKS: SAMED BEHRENGI AND EXAMPLE OF LITTLE BLACK FISH

Turkish Studies - Language and Literature

2019 - Cilt: 14 - Sayı: 3

1023 - 1049

21 21