Kenan BOZKURT

BENLİK HAZİNESİNİN KEŞFİNDE İSKENDER’İN İÇSEL YOLCULUĞU

ALEXANDER THE GREAT'S INNER JOURNEY FOR THE REVELATION OF THE MINE OF SELF

Turkish Studies - Language and Literature

2019 - Cilt: 14 - Sayı: 3

1095 - 1125

15 26

Benzer Makaleler

Demokrasinin Olmazsa Olmazı Bilgi Edinme Hakkı Kanunları

Arşiv Dünyası

Ahmet Oğuz İcimsoy

Cadmium contents of soils and durum and bread wheats on Harran Plain, southeast Turkey

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

ASUMAN YANARDAĞ, AHMET RUHI MERMUT, ANGEL FAZ CANO, DORA MARIA CARMONA GARCES, İBRAHİM HALİL YANARDAĞ

Konjenital Kardiyak Cerrahi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen 7 Gün ile 16 Yaş Aralığındaki Hastalarda Troponin I Seviyelerinin Postoperatif Mortalite ve Morbidite ile İlişkisi

Koşuyolu Heart Journal

Hülya YILMAZ AK, Mustafa YILDIZ, Nurgül YURTSEVEN, Deniz ÖZSOY, Doğaç OKŞEN, Hakkı Kürşat ÇETİN

Örgütsel Politika Algısının İhmalkârlık Üzerindeki Etkisinde İşten Ayrılma Niyetinin Aracı Rolü

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ufuk BAŞAR, A. Kadir VAROĞLU

OKUMAYA ADANMIŞLIK MODELİ İLE SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ VE OKUMA MOTİVASYONLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Turkish Studies (Elektronik)

GÜLŞAH METE, NESRİN SİS

A Dynamic AI Controller, for a Field-Oriented Controlled BLDC Motor to Achieve the Desired Angular Velocity and Torque

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering

H.R. JAYETILEKE, W.R. de MEL, H.U.W. RATNAYAKE

REALIZM VE LIBERALIZM`IN ORTASINDA: MARKSIST TEORININ YERI VE ÖNEMI

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Agil MAMMADOV

Mısır’a Uygulanan Haçlı Ekonomik Ambargosu Karşısında Çerkes Memlûkleri

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi

Faiz Ali Bahit