Özge SÖNMEZLER DURAN

KAZAN-TATAR TÜRKÇESİNDE ÖRTMECE SÖZLER VE KULLANIM ALANLARI

EUPHEMISMS AND THEIR AREAS OF USAGE IN THE KAZANTATAR LANGUAGE

Turkish Studies - Language and Literature

2019 - Cilt: 14 - Sayı: 4

2109 - 2121

14 19