M. Mete USLU

Katma Değer Vergisi Kanununa Göre Hizmet İhracatında KDV: Tebliğdekiİdari Yorum Hataları

Vergi Dünyası Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 463

72-81

6214

Benzer Makaleler

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yavuz TOPKAYA, Mehmet ŞENTÜRK, Murat Bayram YILAR

Horner’s syndrome: An extremely rare complication of tube thoracostomy

Gülhane Tıp Dergisi

KUTHAN KAVAKLI, Hakan IŞIK, Hasan ÇAYLAK, Ersin SAPMAZ, Sedat GÜRKÖK

Mide Kanseri Nedeni ile Eş Zamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Karşılaştırılması

Bakırköy Tıp Dergisi

Güler YAVAŞ, Gökçen ÇOBANOĞLU, Osman Vefa GÜL, Çağdaş YAVAŞ, Halil ACAR, Halil ATA

FİZİK EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Tolga GÖK, İlhan SILAY

Feminist Gerontoloji Bağlamında Yaşlılığın Kadınsallaşması

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions

TANER ARTAN, HATİCE SELİN IRMAK

DEĞİŞEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA KARİYER YÖNETİMİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Polat TUNÇER

Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Gürkan TABAK, Ali GÖÇER

“HAZA KİTÂBU BAYTARNÂME” VE “TERCÜME-İ BAYTARNÂME”DE TIP VE VETERİNER HEKİMLİĞİ ALANINDA ORTAK UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

ALİ YİĞİT, Serdar İZMİRLİ, AŞKIN YAŞAR