Gürçem ÖZAYTÜRK

Finansal Gelişme AR&GE Yatırımlarının Belirleyicisi Olabilir Mi? Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Finansal Gelişme AR&GE Yatırımlarının Belirleyicisi Olabilir Mi? Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2022-Cilt: 26 Sayı: 1

35-46

Ar&Ge, İnovasyon, Finansal gelişme, Büyüme

393 409

7
Benzer Makaleler