Barış ALPASLAN

“Alman” Kapitalistleşme Literatürüne Genel Bir Bakış: Bazı Kuramsal Çıkarım ve Öneriler

An Overview of the Literature on the “German” Capitalist Transformation: Some Theoretical Inferences and Recommendations

SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ

2023-Cilt: 2023 Sayı: 2

166-188

Kapitalist Dönüşüm, Güç İlişkileri, Kapitalist Piyasa Ağları, Yenilikler

Capitalist Transformation, Power Relations, Classes, Capitalist Market Networks, Innovations

492514