Arpine MIZIKYAN

Bakhtin’in Karnaval ve Grotesk Beden Kavramları Işığında Havva’nın Karnavalesk İsyanı Üzerine Bir Çalışma

A Study of the Carnivalesque Rebellion of Eve Through Bakhtin’s Notions of the Carnival and the Grotesque Body

Kültür Araştırmaları Dergisi

2023-Sayı: 18

1-19

Adem ve Havva, Yitirilmiş Cennet, Bakhtin, karnaval, grotesk beden temsili

Adam and Eve, Paradise Lost, Bakhtin, carnival, grotesque body representations

46930

Benzer Makaleler

MICHEL HOUELLEBECQ’İN KUŞATILMIŞ YAŞAMLAR ADLI ROMANINDAKİ TOPLUMSAL ELEŞTİRİNİN POSTMODERN BİR YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Mediha ÖZATEŞ, Dr. Sultan Birgül ARSLAN

ÂDEM İLE HAVVA’NIN YERYÜZÜNDE İŞLEDİKLERİ İDDİA EDİLEN İLK GÜNAH: ŞİRK (A’RÂF SÛRESİ, 189-190. ÂYETLER BAĞLAMINDA)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Muhammet YILMAZ

Vişnenin Cinsiyeti Romanında Bahtin’in Grotesk Gerçekçiliğinin Ekosantrik Açıdan Yeniden İncelenmesi

Turkish Academic Research Review

Ayşe ŞENSOY, Meryem AYAN

Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sevda SAHİLLİ BİRDİR, Derya TOKSÖZ, Kemal BİRDİR

“RUH ÜŞÜMESİ” ROMANINDA KARNAVALESK UNSURLAR VE GROTESK BEDEN İMGESİ

Edebî Eleştiri Dergisi

Zehra ERGEÇ

EDITING PROCESS OF THE TRANSLATED TEXT AS A MEANS TO RECOVER THE INTERTEXTUAL GAP: FROM SOUL MUSIC TO RUH MÜZİĞİ

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Ezgi Su DAĞABAK1, Aslı Özlem TARAKCIOĞLU

ADANA ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALINA KATILAN ZİYARETÇİLERİN ALGI VE MEMNUNİYETLERİ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Oya Berkay KARACA, Oya YILDIRIM, A. Celil ÇAKICI

BATI EDEBİYATINDA “KARNAVALDAN ROMANA” ROMAN TÜRÜNÜN SERÜVENİ

Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi

Muhammed Emin KAPTAN