Benzer Makaleler

Dielectric properties of opium poppy seed

Tarım Bilimleri Dergisi

Ahmet ÇOLAK, Kamil SAÇILIK

Taşrada Çalışan Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığının Çeşitli Değişkenler İle İncelenmesi Investigation With Various Differing The Organizational Commitment At Provincial Working Of Public Employees

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Meltem KILIKLI, Mehmet Emin ERGÜN, İsmet DOĞAN

İbn Ebû Şeybe’nin Ebû Hanîfe’ye İtirazları Bağlamında Şehidin Cenaze Namazının Kılınması İle İlgili Rivayetlerin Tahlili

Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi

Muhammet Ali ASAR

Atık Kurşun Malzemesinin Gaz Atomizasyonu İle Geri Dönüşümü Ve Sürdürülebilirlik İçin Toz Metalurijisi Yöntemiyle Bağlantı Malzemeleri Üretimi

Karadeniz Chemical Science and Technology

Özkan KÜÇÜK, Burak ÖZTÜRK, M. Fatih KILIÇARSLAN

Pliometrik Antrenmanların Judocularda Statik Denge Üzerine Etkisi

Research in Sports Science

Ahmet UZUN, Önder KARAKOÇ, Ömer Can GÖKSU, Selami YÜKSEK

LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Vedat AKMAN, Merve HANOĞLU, Cevdet KIZIL

AÇIK BİR KAVİTE İÇİNDE DÖNEN SİLİNDİRLE AKTİF AKIŞ KONTROLÜ: ISI TRANSFERİ VE AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

İrem DALGIÇ, Nehir TOKGÖZ, Coskun ÖZALP

HÜSEYİN VASSAF VÂKIÂT, KEŞİF GÜNLÜĞÜ

Sufiyye

Süreyha AYDIN