Vefa Can KAYA

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türk Bürokrasi Araştırmalarında Modernleşme Paradigmasının Etkisi

The Effect of Modernization Paradigm on Turkish Bureaucracy Studies After The Second World War

İçtimaiyat

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

147-167

Türk Bürokrasisi, Modernleşme Paradigması, Alan Araştırması, Merkez-Çevre Analizi, Model Transferi

Turkish Bureaucracy, Modernization Paradigm, Area Studies, Center-Periphery Analysis, Model Transfer

21028