Ferit ÇELİK, Ali ŞENKAYA

İKİNCİ BASAMAK DEVLET HASTANESİNDE İKİ FARKLI HELICOBACTER PYLORI TEDAVİ REJİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Evaluation of the efficacy of two different Helicobacter pylori eradication regimens at a secondary public health care center

Turkish Journal of Health Science and Life

2023-Cilt: 6 Sayı: 1

32-38

Bizmut, eradikasyon, Helicobakter pylori, levofloksasin

Bismuth, eradication, Helicobacter pylori, levofloxacin

10624

Benzer Makaleler

Helicobacter pyloriinfeksiyonlu genç hastalarda tedavi seçenekleri; Standard üçlü veya bismuth bazlı dörtlü tedavi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Nurten SAVAŞ

Helicobacter pylori Eradikasyonunda Kullanılan Kombine Tedavilerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Sağlık Bilimlerinde Değer

Recep ÇAĞLAR

Birinci tercih Helikobakter pilori eradikasyon tedavileri alarm mı veriyor?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

A. Ferit ERDOĞAN, Kutlu ABACI, Ender SERİN, Birol ÖZER, M. Okan İÇER

ÇOCUKLARDA HELİKOBAKTER PYLORİ ENFEKSİYONU İLE PLAZMA 25 HİDROKSİ VİTAMİN D3 DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kocatepe Tıp Dergisi

Gülseren EVİRGEN ŞAHİN, Erhun KASIRGA, Semin AYHAN

Standart üçlü tedavi ile eradikasyon sağlanamayan Helicobacter pylori enfeksiyonunda lansoprazol, ranitidin bizmut sitrat, tetrasiklin ve metronidazolden oluşan dörtlü tedavinin etkinliği

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

SELİM AYDEMİR, TANER BAYRAKTAROĞLU, YÜCEL ÜSTÜNDAĞ, Ali BORAZAN, Nedret SEKİRMEZ, EROL AKTUNÇ, Gamze NUMANOĞLU

The effect of Helicobacter pylori eradication in patients with functional dyspepsia: Assessment of different diagnostic tests

Turkish Journal of Gastroenterology

Kubilay ÇINAR, İrfan SOYKAN, Ali ÖZDEN

Bismuth-based therapies for the first step eradication of Helicobacter pylori

Turkish Journal of Gastroenterology

Orhan SEZGİN, ENGİN ALTINTAŞ, ENVER ÜÇBİLEK, Canten TATAROĞLU

Helicobacter pylori eradikasyonunda ranitidin bizmut sitratlı ikili ve üçlü tedaviler

Turkish Journal of Gastroenterology

Ahmet AYDIN, Fulya GÜNŞAR, Mustafa YILMAZ, Zeki KARASU, Ömer ÖZÜTEMİZ, Tankut İLTER, Müge TUNÇYÜREK