Gülden DOĞAN

Asteraceae Familyasına Ait Beş Türün Karyolojik Yönden İncelenmesi

Karyological Investigation of Five Species of the Asteraceae Family

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 1

738-748

Kromozom sayısı, Kromozom morfolojisi, Karyotip analizi, Asteraceae

Chromosome number, Chromosome morphology, Karyotype analysis, Asteraceae

17014