Emrah YILDIZ, Murat KURTLAR

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL’DA (BİST) FAALİYET GÖSTEREN İMALAT İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

IAS 21 THE EFFECTS OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES: A RESEARCH ON MANUFACTURING COMPANIES OPERATING IN BORSA ISTANBUL (BIST)

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 1

28-41

Kur Değişiminin Etkileri, Yabancı Paralı İşlemler, Kur Farkları, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, Foreign Currency Transactions, Exchange Difference

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, Foreign Currency Transactions, Exchange Difference

14360