Musa GÜMÜŞ

Mehmed Sadık Paşa (Michal Czajkowski) ve Osmanlı Devleti’nde Kazak Süvarî Alayı

Michal Czajkowski (Mehmed Sadik Pasha) and Cossack Cavalry Regiment in Ottoman State

Turkish Studies (Elektronik)

2010-Cilt: 5 - Sayı: 3

1362-1375

19165