Salih Mehmet ARÇIN

Web Of Science (WoS) Veri Tabanına Göre “Türk Dilleri” Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Bibliyometrik Bir Değerlendirme

A Bibliometric Evaluation Of Studies on “Turkish Languages” According To Web Of Science (WoS) Database

Türk Dünyası Araştırmaları

2023-Cilt: 133 - Sayı: 262

29-48

Türk dilleri, Bibliyometrik analiz, Web of Science(WoS) veri tabanı

Turkic languages, Bibliometric analysis, Web of Science (WoS) database

308132