Eyyüp GÜLBANDILAR, Seher KIZILTEPE, Faik YAYLAK

Pubmed Platformunda Cerrahi Alanında Yayınlanmış Makalelerin Metin Madenciliği Teknikleri İle İncelenmesi

Examination of Articles Published in the Field of Surgery on Pubmed Platform with Text Mining Techniques

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi

2023-Cilt: 4 - Sayı: 1

24-28

Metin Madenciliği, Metin Sınıflandırma, Metin Analizi, Doğal Dil İşleme, Digital Data

Text Mining, Text Classification, Text Analysis, Natural Language Processing, Digital Data

29049