Rahmi AKKILIK

Subaşıoğlu, F. ve Tamdoğan Gürdal, O. Yay. Haz. . 2012 . Prof. Dr. Nazlı Alkan'aArmağan.Ankara: Türk Kütüphaneciler DerneğiAnkara Şubesi. XII, 742 s. : fotoğ. ; 28 cm. ISBN 978-975-6351-40-6

Subaşıoğlu, F. ve Tamdoğan Gürdal, O. Yay. Haz. . 2012 . Prof. Dr. Nazlı Alkan'aArmağan.Ankara: Türk Kütüphaneciler DerneğiAnkara Şubesi. XII, 742 s. : fotoğ. ; 28 cm. ISBN 978-975-6351-40-6

Türk Kütüphaneciliği

2012-Cilt: 26 - Sayı: 2

439-440

4424