Semanur ÖZTEMİZ

Bilgi Teknolojilerinin Statü Bağlamında Bilgi Profesyonellerine Yansıması: Ankara’da Çalışan Kütüphaneciler Üzerine Bir Araştırma

Reflection of Information Technologies over the Information Professionals in Terms of Status: A Survey on the Librarians in Ankara

Türk Kütüphaneciliği

2013 - Cilt: 27 - Sayı: 3

496 - 514

Information professionals, status, status of information professionals, librarians in Ankara

22 12