Canan SOLAK, Ş. Ebru OKUYUCU

Dini Yapıların Dönüştürülmesinde Mevcut Yapı Bileşenlerinin Yeni İşlevdeki Karşılıkları: Kilise ve Cami Dönüşümleri

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022-Sayı: 49

191-211

Kilise Mimarisi, Cami Mimarisi, Dini Yapı, Dini Yapı Dönüşümü

Kilise Mimarisi, Cami Mimarisi, Dini Yapı, Dini Yapı Dönüşümü

84 72

7