Mustafa SEVER

Yaşanılan Süreçte "Ben" ve "Biz" Olmak Üzerine

On Being “I” and “We” in the Process Experienced

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2022-Cilt: 2 - Sayı: 1

1-8

ben, biz, gelenek, yeni dünya düzeni, tüketim

I, we, tradition, the new world order, consumption

9122

Benzer Makaleler

ÇİN KARAKTERİSTİĞİYLE DÜNYA DÜZENİ: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HARAÇÇI SİSTEM

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Zekeriyya AKDAĞ

‘Ben’i ve ‘Öteki’ni Anlamak Eleştirel Oksidentalizmin Özüdür! –İbrâhîm el-‘Âtî İle İlmü’l-İstiğrâb Üzerine Bazı Mülâhazalar–

Hadis Tetkikleri Dergisi

İbrahim EL-'ATÎ, Çevirmen: Emine AVCI

X VE Z KUŞAĞININ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları

Nurgül TOKA, Ayça ÇEKİÇ AKYOL

Türk Romanının Mitoman Karakteri: Fahim Bey

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Ömer Faruk KARATAŞ

YENİ SAĞCI SU POLİTİKASI KAVRAMLARI: Fiyatlandırma, Su Hakkı, Özerklik-Katılım

Memleket Siyaset Yönetim

Aslı YILMAZ

Dünya Düzenleri ve Güvenlik: Ulus-Devlet Güvenlik Anlayışı Aşılıyor mu?

Güvenlik Stratejileri Dergisi

H.tarık OĞUZLU

Uluslararası Siyasal Örgütlenme Modeli Oluşumunun Tarihsel Süreci ve Birleşmiş Milletler Örgütü (1941-1990)

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Hüseyin EMİROĞLU

At Gözlüklerini Çıkararak Nebevi Sünnet’e Bakmak: Nano Gelenekten Makro Geleneğe -Bir Kitap Üzerine Notlar- / Looking at Sunnah in Relation to the Prophet by Taking Off the Blinders: From Nano Traditions to Macro Traditions -Notes on a Book- / «إزالة غشاوة العين عند النظر إلى السنة النبوية بتمعن كل

İlahiyat Akademi

Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLU