Bahadır APAYDIN

6352 SAYI VE 02.07.2012 TARİHLİ KANUN İLE İDARİ YARGILAMA USÛL KANUNU'NDA YAPILAN YENİLİKLERE DAİR BİR İNCELEME

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

2012-Cilt: 15 - Sayı: 2

45-72

6114