Abdallah SOUALMİ, Adel ALTİ, Lamri LAOUAMER

A Transform Based Effective Robust Watermarking Method for Medical Data Security

A Transform Based Effective Robust Watermarking Method for Medical Data Security

International Journal of Informatics and Applied Mathematics

2020-Cilt: 3 - Sayı: 2

1-11

Digital watermarking, Robust, Discrete Fourier Transform (DFT), QR decomposition, sensitive data protection

555

Benzer Makaleler

Prefarbik yapı elemanı üretiminde kullanılan çelik kalıpların titreşim etkisinde deneysel olarak incelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi

GÜLTEKİN AKTAŞ, TARIK BARAN, A. Kamil TANRIKULU

İdiopatik hipereozinofilik sendrom

Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Sema BİRCAN, Özden ÇANDIR, Yüksel Pınar BAŞAK, İlkay İÇKE, Vahide BAYSAL

The effect of educational intervention on blood pressure levels among hypertensive female patients aged over 30 and living in Sivas

Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK)

Levent ÖZDEMİR, Haldun SÜMER

TÜRKİYE'DE FUTBOL MAÇLARININ TELEVİZYONDAN YAYIN HAKKI SORUNU

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences

Vedat DEMİR

Besi başı ağırlığı farklı İvesi kuzularında değişik kaba/kesif yem karışımlarının besi performansına etkisi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Rahmi KANAT, Kemal ERDOĞAN

The Relationship among Turkish EFL Learners’ Willingness to Communicate in English, Self-efficacy Perceptions and Linguistic Self-confidence

The Literacy Trek

İsmail SAKA, Ali MERÇ

The effect of blood albumin and total lymphocyte counton short-term results in elderly patients with hip fractures

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

ALPASLAN ÖZTÜRK, Yüksel ÖZKAN, Semra AKÖZ, Nazan YALÇIN, Serkan AYKUT, Mehmet Recai ÖZDEMİR

Primary School Teachers' Views on Intergenerational Learning

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

Soner POLAT, Ender KAZAK