7
Benzer Makaleler

Tırmış Civarındaki Mikrotoponimler: Bölgesi, Anlamları, Açıklanmamış Sorular

Tehlikedeki Diller Dergisi

александр валерьянович КУЗНЕЦОВ, надежда михайловна КУЗНЕЦОВА

Yer adları üzerine bir inceleme: Muş köy adları örneği

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Fethullah ÇİFTÇİ

BÜYÜKŞEHİRLERDE KIRSAL MAHALLE DENEYİMİ: AYVALIK ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Melike HANİKOĞLU, Nilüfer NEGİZ

Atatürk’ün Halkçılık Politikasında Köycülüğün Yeri ve Antalya Halkevi’nin Solak Köyü’nde Yaptığı Örnek Köy Çalışması

Gazi Akademik Bakış

Nursel GÜLCÜ

ORTA ANADOLU’DAKİ BÖĞRÜDELİK KÖYÜNDEN TATAR SEYYAH ABDÜRREŞİD İBRAHİM’LE (1857– 1944) İLGİLİ ÜÇ BELGE

İdil Ural Araştırmaları Dergisi

Sebastian CWİKLİNSKİ

EMRE KÖYÜ CARULLAH BİN SÜLEYMAN CAMİİ KALEMİŞLERİ

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Arkın ONGAN, Ayşe Zehra SAYIN, Ali Fuat BAYSAL

Elektrik direnç punta kaynağı ile üçlü birleştirilen FEP05/DP600/FEP05 çelik saclarda kaynak parametrelerinin mekanik özelliklere ve mikroyapı üzerindeki etkilerin araştırılması

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Levent SELOVA, Oğuz TUNÇEL, Oktay ÇAVUŞOĞLU, Çiğdem DİNDAR, Hakan AYDIN

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın İç Kaynak Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Mahmut ÖZGÜN, Reşit Şadi Can SARUHAN