Zeynep YILMAZ KURT

BERNARD MALAMUD’UN GOD’S GRACE ADLI ROMANINDA SÖMÜRGELEŞTİRME SÜRECİNDE AHLAKİ DEĞERLERİN İHLALİ

DOMESTICATION OF THE EXOTIC AS THE VIOLATION OF ETHICS IN BERNARD MALAMUD’S GOD’S GRACE

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)

2020 - Cilt: 9 - Sayı: 2

328 - 337

Bernard Malamud, God’s Grace, post-colonialism, exoticism

36 24