Nurhan BABÜR TOSUN, Didem AŞCI

MARKA TOPLULUKLARININ TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA NOSTALJİK İMAJ TÜKETİMİNİN ROLÜ: VOLKSWAGEN BEETLE TÜRKİYE KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ROLE OF NOSTALGIC IMAGE CONSUMPTION ON CONSUMPTION BEHAVIOR OF BRAND COMMUNITIES: A RESEARCH ON VOLKSWAGEN BEETLE USERS IN TURKEY

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2018-Cilt: 6 - Sayı: 12

43-70

Marka topluluğu, özbenzeşim, nostalji, nostaljik imaj, imaj tüketimi

Brand community, identification, nostalgia, nostalgic image, image, image consumption

3920

Benzer Makaleler

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Üç Boyutlu İşaretlerin Korunmasına Yaklaşımı

İstanbul Hukuk Mecmuası

Alptekin KÖKSAL

MARKA GÜVENİNİN MARKA EVANGELİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi

Baran ARSLAN, Yonca BAKIR

Spor Tüketicilerinin Marka Tatmini ve Marka Sadakati İlişkisi: Marka Güveni, Marka Duygusu ve Marka İmajının Aracılık Etkisi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Mikail KAZAN, Halil Erdem AKOĞLU, Ercan POLAT

Sezai Karakoç’ta Kriz Yaklaşımı ve Nostalji

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Nesim ASLAN, Sami YAVUZ, Tekin TEKİN, İlyas EKİN

MARKA İNOVATİFLİĞİ, ALGILANAN KALİTE VE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi

Emre Şahin DÖLARSLAN

MARKA KİŞİLİĞİNİN; MARKA İMAJI, GENEL MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE CAM EV EŞYASI SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Selda İMRAK

SENTİMENT ANALİZİYLE BİTCOİN KULLANIMININ ÜLKE MARKA BİLİNİRLİĞİNE ETKİSİ: EL SALVADOR ÖRNEĞİ

Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları

Pınar Seden MERAL, Kaan ARIK, Münür İPEK

DESTİNASYON BİLİNİRLİĞİ VE DESTİNASYON TANITIM ARACI TERCİHİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BEYKOZ ÖRNEĞİ

Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları

Büşra Nur AYDUĞAN, Serap BOZKURT