Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2018 - Cilt: 18 - Sayı: 2

1041 - 1063

Öğretmen adayı, sosyal medya, internet bağımlılığı

84 36