Mehmet Taciddin AKÇAY, İlhan KOCAARSLAN

Dinamik Model Algoritması ile 1500 V DC Beslemeli Bir Metro Hattında Katener Kısa Devre Durumunun Analizi

Analysis of Catenary Short Circuit Case in a 1500 V DC Fed Railway Line with a Dynamic Model Algorithm

Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 2

143-160

Algoritma, Demiryolu, Dinamik, Elektrifikasyon, Katener

Algorithm, Railway, Dynamic, Electrification, Catenary

10411