Özlem ÖRNEK

Orange 3 ile Türkçe ve İngilizce SMS Mesajlarında Spam Tespiti

Spam Detection in Turkish and English SMS Messages with Orange 3

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 1

1-4

SMS Spam Tespiti, Metin Madenciliği, Sınıflandırma

SMS Spam Detection, Text Mining, Classification

6938