Benzer Makaleler

Sosyal Bilimlerde Veri Madenciliğinin Pazarlama Alanında Kullanımı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bahar TÜRK

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN MEDYAYA YANSIMALARININ METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sema DÖKME, Ceren TÜRKDOĞAN GÖRGÜN, Çağdaş Erkan AKYÜREK

Twitter Veri Kümesi ile Depresyon için Duyarlılık Analizi Özellik Çıkarma

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi

Kübra ÖZTÜRK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde “Metin Türü Odaklı Açıklayıcı Metin Yazma Modeli”

Turkophone

Murat DEMİRKAN, Gülay HEPPINAR

Sosyal Sermayenin Ağ Perspektifi ve Öğrencilerin Performansı ile İlişkisi: Eğitim Fakültesinde Ampirik Bir Araştırma

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yrd.doç.dr. Selim TÜZÜNTÜRK

TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI”

Memleket Siyaset Yönetim

Fulya AKYILDIZ

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ