Ayça Nur KAHYA

Wikipedia’daki Verilere Metin Madenciliği Yöntemlerinin Uygulanması

Applying Text Mining Methods to Wikipedia Data

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi

2021-Cilt: 2 - Sayı: 1

11-14

metin madenciliği, veri madenciliği, veri görselleştirme, wikipedia, python, jupyterlab

4111