Sinem ÜNER, Adnan KAN, Hüseyin AKKUŞ

NÜKLEER SANTRALE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS NUCLEAR POWER PLANTS: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

2017-Cilt: 4 - Sayı: 1

33-48

Ölçek geliştirme, nükleer santral, tutum, öğretmen adayı

Scale development, nuclear power plant, attitude, pre-service teacher

8144