Testisin malign lenfomaları

Testisin primer malign lenfomaları tüm testis lenfomalarının % 5'ini oluşturmaktadır. Testis Non-Hodgkin lenfoma seyrinde sıklıkla tutulurken, primer olarak testis tümörü şeklinde başlayan malign lenfomalar oldukça az görülmektedir. Bu çalışmada 1989-1998 yılları arasında H.Ü.T.F.'de tanı almış altı primer testis lenfomasına ait klinikopatolojik bulgular yeniden değerlendirilmekte ve olgulara ait immünfenatiplendirmeye yönelik çalışmaların sonuçları sunulmaktadır.

Primary lymphoma of testis

Primary lymphomas account for only 5% of all neoplasm of the testis. Testis is the organ which is often involved in the progress of Non-Hodgkin lymphoma, but is quite rare to arise primarily as a tumor of testis. In our study clinicopathologic features of cases, diagnosed in H.Ü.T.F between the years of 1989-1998 are presented, and the immunophenotypes of the lesions are identified.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

266 50