Sistosarkoma filloideste östrojen ve progesteron reseptörünün varlığı ve önemi

Bu çalışmada amacımız Ankara Numune Hastanesinde Sistosarkoma filloides tanısı almış 10 hastanın patolojik preparatlarını tekrar inceleyerek östrojen ve progesteron reseptörünün önemini ortaya koymaktı. Mikrostopik olarak 5 hasta benign, 2 hasta malign ve 2 hasta borderline olarak rapor edildi. 5 hastanın (% 50) duktus epitel hücre nükleusunda östrojen pozitif olarak boyanırken 8 hastanın (% 80) duktus epitel hücre nükleusunda progesteron pozitif olarak boyandı. Ortalama 35.2 (15-58) aydır izlenen hastalarda lokal nüks, uzak metastaz ve mortalite gözlenmedi. Sistosarkoma filloides östrojen ve progesteron reseptörleri açısından zengin bir tümör olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle hormonoterapinin cerrahiye adjuvan olarak eklenebileceğini düşündürmektedir

The existence and value of estrogen and progesterone receptors in cystosarcoma phylloides

Ten cases of cystosarcoma phylloides diagnosed at Ankara Numune Hospital were reviewed.Our purpose was to evaluate the value of estrogen and progesterone receptors.Analysis of these 10 cases revealed 5 benign lesions, 2 malignant tumors and 3 borderline lesions.Estrogen in ductus epithelial cell nucleus was positive in 5 cases (50%).Also progesterone was positive in stromal cell nucleus in 3 cases (30%).There was no death, no recurrence and no metastasis although in the control time is 35.2 (15-58) months.In addition, receptor presence suggests that hormonal manipulation may warrant consideration as adjuvant treatment.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

274 50