Primer osteoma cutis

Osteoma cutis, tek veya çok sayıda osseöz nodüllerin deri altında gelişimi ile karakterize nadir bir antitedair ve hiçbir şekilde invaziv büyüme ve metastaz göstermemektedir. Hastamız 46 yaşında olup, hastanemize saçlı deride sert bir kitle bulunması nedeniyle başvurmuştur. Eksizyonel biyopsi uygulanmış olup, histolojik incelenmesinde dermiste yerleşimli matür kemik spikülleri arasında az miktarda kemik iliği elemanları mevcudiyeti izlenmektedir.

Primer osteoma cutis

Osteoma cutis is characterized by the formation of subcutaneous single or multiple osseous nodules, without tendency to invasive growth or metastasis. A 46 year old woman admitted to our hospital with a hard mass in the scalp. An excisional biopsy was performed and histologic examination of specimen showed mature spicules of bone and scattered cells of bone marrow.

Kaynak Göster