Plevra biyopsilerinde; reaktif mezotel hiperplazisi, malign mezotelyoma ve adenokarsinom metastazının ayırıcı tanısında immünhistokimya (CEA) ve Ag-NOR metodunun değeri

Plevra biyopsilerinde reaktif mezotel hiperplazisi (RMH) malign mezotelyoma (MM) ve metastatik adenokarsinomların (MA) ayırıcı tanısını yapmakta çoğu zaman güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu amaçla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (CÜTF) Patoloji Anabilim Dalı'nda Ocak 1992 - Haziran 1998 tarihleri arasında incelenen ve RMH, MM ve MA tanısı olan toplam 80 olgu önceki tanıları bilinmeksizin yeniden değerlendirildi ve ayırıcı tanıda CEA antikoru ile Ag-NOR metodunun önemi araştırıldı. Sonuçta ayırıcı tanıda CEA antikorunun tek başına yeterli olmadığı, fakat Ag-NOR metodunun ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

The value of CEA and AgNOR in the differential diagnosis of reactive mesothelial hyperplasia, malignant mesothelioma and metastatic adenocarcinoma in plevral biopsies

The diagnostic distinction between malignant pleural mesothelioma, reactive mesothelial proliferation and metastatic adenocarcinoma is often difficult in pleural biopsies. Eighty cases with diagnosis of malign mesothelioma (54 cases), reactive mesothelial proliferation (18 cases), metastatic and peripheral adenocarcinoma of lung (8 case) seen at the Department of Pathology, Medical School of Cumhuriyet University between January 1992 June 1998 were respectivety, reviewed. CEA and Ag-NOR were used to differantial diagnosis; but Ag-NOR method can be used as an economic, easily appliable supplementary method in pleural biopsies.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

83 18