Plazmasitoid myoepiteliyoma: Bir olgu sunumu

Myoepiteliyomalar tükrük bezlerinin seyrek görülen neoplazmlarıdır. Histopatoloji'k olarak üç temel türü bulunmaktadır: iğsi hücreli tür, plazmasitoid tür ve berrak hücreli tür. Sıklıkla parotiste yerleşir. Aynı zamanda intraoral minör tükrük bezlerinde ve submandibular bezde de izlenir. İntraoral minör tükrük bezi lezyonlarının önemli bir kısmı damak orijinlidir. Biz burada, 32 yaşında bir erkek hastanın yumuşak damağında saptanan plazmasitoid myoepiteliyoma olgusunu histopatolojik, histokimyasal, immunohistokimyasal ve ayırıcı tanı özellikleri açısından ilgili literatür bilgileri ışığında sunduk.

Plasmacytoid myoepithelioma: A case report

Myoepithelioma is a rare neoplasm of the salivary glands. Three major histopathologic types have been identified: spindle cell, plasmacytoid and clear cell. Primarily involves the parotid gland, but may also be seen in the oral minor salivary glands and submandibular gland. The majority of the intraoral minor salivary gland lesions are palatal origin. Here, we presented a case of plasmacytoid myoepithelioma of the soft palate in a32-years-old male patient with histopathologic, histochemical, immunohistbchemical, and differential diagnostic features. We discussed the findings in the light of related literature.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

212 37