Parotis' in benign infantil hemanjiyoendotelyoması ( Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi )

Erken çocukluk döneminde parotis bezinin vasküler neoplazileri yaygındır. İnfantil hemanjiyoendotelyomalar, yoğun sellülariteleri nedeniyle malign tümörler ile karışabilme olasılığı taşıyan benign tümörlerdir. Biz bu çalışmada; sol parotis bölgesinde giderek büyüyen kitle ile başvuran 4 aylık kız bebeği sunuyoruz. Histolojik olarak tümör üniform büyüme paterni gösteren kapiller vasküler kanallardan oluşuyordu. Tümördeki vasküler yapılar düzleşmiş ya da şişkin endotel hücreleri ile döşeliydi. Parotis bezine ait iyi korunmuş duktuslar destekleyici stroma içerisinde görülebiliyordu. Endotel hücreleri immünohistokimyasal olarak CD31 ve faktör VIII pozitiftiler.

Benign infantile hemangioendothelioma of parotid gland

Vascular neoplasms of parotid gland are common in early childhood. Infantile hemangioendotheliomas are benign tumors whose dense cellularity may lead to confusion with malign tumors. In this study, we reported a four month old female infant that presented with an increasingly enlarging mass in left parotid region. Histologically, this tumor showed an uniform growth patern and is composed of capillary vascular channels. Vascular lumina of tumor were lined by flattened or plump endothelial cells. Well preserved ducts of parotid gland were present in supporting stroma. Immunohistochemically, CD31 and factor VIII were expressed in endothelial cells.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

146 23

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kemik iliği biyopsilerinde myelofibrozisin varlığı ve derecelendirilmesi

Sare KABUKÇUOĞLU, Ülkü ÖNER, Özgül PAŞAOĞLU, Emine DÜNDAR, Zafer GÜLBAŞ, Ertuğrul ÇOLAK

Tıp fakültelerimizdeki patoloji lisans eğitiminin durum değerlendirilmesi

Beyhan DEMİRHAN

Metaplastik meme karsinomları

Ediz TUTAR, A. Işın DOĞAN, Gülnur GÜLER, CENK SÖKMENSÜER, Fatma Hüsniye DİLEK

Primer epididimis leiomyosarkomu ( Olgu sunumu )

Z. Füsun BABA, Muharrem BİTİREN, H. İlyas ÖZARDALI, Y. Vehbi OCAK

Kronik hepatitin skorlanmasında intraobserver ve interobserver farklılıklar

Şükrü YILDIRIM, Dilaver DEMİREL, Hüseyin BALOĞLU, Hakan CİNGİL, NUSRET ERDOĞAN, Yusuf ERSAL, Hakan ÇERMİK

Servikste ' Blue ' nevüs: Bir olgu sunumu

Çiğdem AZİZOĞLU, Gülnur GÜLER, CENK SÖKMENSÜER

İntraduktal karsinomu sınıflandırmada ve invaziv duktal karsinomu grade' lemede kullanılan sistemlerin gözlemciler arası tekrarlanabilirliği

Nilgün KAPUCUOĞLU, Gülgün KOÇAK, Işın PAK

Parotis' in benign infantil hemanjiyoendotelyoması ( Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi )

Levent YILDIZ, Mustafa BAKIRTAŞ, İlkser AKPOLAT, Sancar BARIŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Gastrointestinal sistem lezyonlarının tanısında sitolojinin yeri

Ömer YERCİ, Selim GÜREL, Gülaydan FİLİZ, Balaban Şadıman ADIM, Yusuf KARAASLAN, Enver DOLAR, Ediz DALKILIÇ

Vertebral kordoma: Olgu sunumu

Şemsi ALTANER, FİLİZ ÖZYILMAZ, Bilge ÇAKIR, A. Kemal KUTLU