Memenin invaziv duktal karsinomunda p53 ekspresyonu ve apoptosisin prognostik parametreler ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Memenin invaziv duktal karsinomunda p53 ekspresyonu ve apoptotik hücre ölümünün bilinen prognostik parametreler ile ilişkisini araştırmak amacıyla Ankara Onkoloji Hastanesi Patoloji Laboratuarı'na kayıtlı 160 olgu çalışmaya alınmıştır. Olgulara ait bloklardan alınan kesitlere anti-p53 antikoru ile immünhistokimyasal boyama ve Mayer's hematoksilen-eozin boyaması yapılmıştır. p53 ekspresyonu ile histolojik grade ve pleomorfizm arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p

Association of p53 expression and apoptosis with prognostic parameters in invasive ductal carcinoma of the breast

A hundred and sixty cases of invasive ductal carcinoma of the breast were retrieved from the archives of the, Ankara Oncology Hospital Pathology Laboratory. Anti-p53;antibody was employed to the sections cut from the wax blocks and Mayer's hematoxylen-eosin sections were prepared to determine the histopathologic parameters together with apoptosis. p53 immunostaining was significantly associated with histologic grade and pleornorphism (p<0.01). Presence of apoptosis in sections was statistically associated with histologic grade, pleomorphism and mitosis (p<0.01). Apoptotic cell count was strikingly higher in the worst groups of the prognostic parameters, excluding age. This relation was also statistically significant.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

137 23

Sayıdaki Diğer Makaleler

Akciğer yüksek grade' li nöroendokrin tümörleri ( Bir olgu sunumu )

Funda DEMİRAĞ, Leyla MEMİŞ, İrfan TAŞTEPE, Sedat DEMİRCAN

Endoskopi ile saptanan duodenal lipom: Bir olgu üzerine

Gaye Güler TEZEL, Bilge CAN, CENK SÖKMENSÜER, Yusuf BAYRAKTAR

Gastrojeunostomi anastomoz hattının müsinöz adenokarsinomu

Aytekin AKYOL, CENK SÖKMENSÜER, Pınar FIRAT

Ele gelen meme kitlelerinde ince iğne aspirasyonu ve imprint sitolojisinin tanısal değeri artırılabilir mi?

Beyhan DEMİRHAN, Banu BİLEZİKÇİ, Hüsnü A. GÖKSEL

Memenin invaziv duktal karsinomunda p53 ekspresyonu ve apoptosisin prognostik parametreler ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Cengiz Esin BODUROĞLU, Çiğdem IRKKAN, Işın PAK

Mezenter' de lokalize inflamatuar myofibroblastik tümör olgusu

Hatice BAYRAMOĞLU, Ender DÜZCAN, ERGÜN ERDEM, Metin AKBULUT

Lokal ileri meme kanserinde P-glikoprotein ekspresyonun immünohistokimyasal yöntemle araştırılması ve kemoterapiye yanıtla ilişkisi

Nilgün KAPUCUOĞLU, Gülgün KOÇAK, Işın PAK

Balt lenfoma: Bir olgu sunumu

İlkser AKPOLAT, İdris YÜCEL, Levent YILDIZ, Çetin BORAN, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Prostat kanserinde immünhistokimyasal Ras ve C-myc onkogenleri ve p53 tümör baskılayıcı gen ekspresyonun klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi

Diclehan ORHAN, Özden TULUNAY, Dizbay Serpil SAK, Önder YAMAN, Orhan GÖĞÜŞ

Coats hastalığı : Olgu sunumu

Şemsi ALTANER, Pınar FIRAT, Gamze MOCAN, Hayyam KIRATLI