Malpraktis iddialarında otopsinin önemi: Bir olgu sunumu

Hekimler tıbbi girişimlerinde, hastaların acılarını dindirmek, sağlıklarına kavuşturmak ve sağlıklı yaşam sürdürmelerini amaçlarlar. Ancak yapılan tıbbi müdahalelere rağmen, kişinin sağlığını kaybetmesi hatta ölmesi söz konusu olabilir. Bu olguların bir kısmında, sağlık çalışanlarının olayda ihmal ve kusurları olduğu iddiasıyla suçlamalar yapılabilmektedir. Bir hekimin sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, eylemin hukuka aykırı ve kusurlu olmasının yanısıra, bir zararın meydana gelmesi ve zararın kusurlu eylem sonucu olması gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışmada sağlık şurasına konu olan bir olgu, malpraktis iddialarında otopsinin önemini vurgulamak amacıyla sunulacaktır.Olayda; karın ağrısı şikayeti ile acil servise iki kez getirilen çocuk hasta, incelemeler sonucunda normal kabul edilip, tıbbi tedavi uygulanarak evinde gönderilmiş, hasta iki saat sonra ölmüştür. Aile müdahale eden hekimlerden şikayetçidir. Pratisyen hekim, defin ruhsatı düzenlemeyerek adli olgu bildirimi yapmasına rağmen; muayene yapan adli tıp uzmanı ölümün adli vaka olmadığını ve otopsi yapılmasına gerek olmadığını belirterek defin ruhsatı düzenlenmesini sağlamıştır. Tanının kesin olmadığı veya olduğu düşünülse bile suçlamaların söz konusu olduğu bu olgular, hekim sorumluluğunu gündeme getirerek yargıya intikal eden olgulardır. Bu olgularda sorumluluğun saptanması ve/veya hekimi aklayacak olan bulgular otopsi ile elde edilecektir. Bu olgu bağlamında malpraktis olgularında, otopsinin önemi tartışılacaktır.

The importance of autopsy in medical malpractice claims

Physicians aim in their medical interventions to relieve the pain, re-establish the health of their patient and provide them healthy living status. However inspite of their medical labor a patient can deteriorate or even die. In some of those cases; health personel may be accused of being defaulty or defective in their medical practice. In order to hold of the phsician responsible, besides of the act being defaulty and contrary to law, there must be a harm to the patient and this must be due to malpractice. In this article, a case that was referred to The High Health Council is presented in order to emphasize the importance of autopsy in medical malpractice claims. In this case; a child was brought to the emercency room, with the complaint of abdominal pain. He was said to be normal after careful physical examination, given supportive medication and sent home. Two hours later, the child died. The patient's family brought a complaint against the doctor, who dealt with him. General practitioner reported the case as forensic and did not prepare the burial licence, however the forensic medicine specialist declared that the case was not forensic and, postmortem examination was unneccessary. The burial licence was prepared. The cases like this one, where the diagnosis is uncertain may cause legal problems. Those kind of cases; although the diagnosis was uncertain. This brings the responsibilities of physicians into discussion. Determining the reality and/or the evidences that can acguit the doctor can only be obtained by autopsy. In the light of this case, the importance of autopsy will be discussed.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

87 18

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tekrarlayan kalsifiye epitelial odontojenik tümör

Murat DEMİRİZ, Ömer GÜNHAN, Fehmi DÖNER, Harun DOĞRU, Salih DEVECİ, Rıfkı FİNCİ

Overin granular hücreli tümörü

B. Handan ÖZDEMİR, Sema ZERGEROĞLU, Tayfun GÜNGÖR, Oya GÖKMEN

Kolorektal karsinomalarda immünohistokimyasal c-erbB-2, p53, bcl-2 ekspresyonu ile apoptotik, proliferatif indeks ve diğer prognostik faktörler arasındaki ilişki

Ömer YERCİ, Gülaydan FİLİZ, Sema ÖZUYSAL, Selim GÜREL, Tuncay YILMAZLAR, Abdullah ZORLUOĞLU

Plevra biyopsilerinde; reaktif mezotel hiperplazisi, malign mezotelyoma ve adenokarsinom metastazının ayırıcı tanısında immünhistokimya (CEA) ve Ag-NOR metodunun değeri

Şahande ELAGÖZ, Reyhan EĞİLMEZ, Handan AKER

Endometrial adenokarsinomlarda p53 protein (Tümör baskılayıcı gen) ekspresyonu ve grade ile ilişkisi

Sema ZERGEROĞLU, Tayfun GÜNGÖR, Oya GÖKMEN

Merkel hücreli karsinom (Derinin primer nöroendokrin karsinomu)

Muharrem BİTİREN, Mehmet S. GÜREL, H. İlyas ÖZARDALI, Handan ZEREN, Şükrü A. DÜZGÜN, Nesrin TATLI

Epitelial komponenti bulunan odontojenik tümörlerde çeşitli antijenik ekspresyonların incelenmesi

Murat DEMİRİZ, Ömer GÜNHAN, Önder ÖNGÜRÜ, Salih DEVECİ, Cevat CAN, Rıfkı FİNCİ

Testisin malign lenfomaları

Gülnur GÜLER, Gülçin ALTINOK, Ayşegül ÜNER, İsmail ÇELİK, Arzu SUNGUR, Haluk ÖZEN

Malpraktis iddialarında otopsinin önemi: Bir olgu sunumu

M.Hakan ÖZDEMİR, Necmi ÇEKİN, Mete K. GÜLMEN

Tiroid glandında epiteloid angiosarkoma ile anaplastik karsinomanın ayırıcı tanısındaki güçlükler (Bir olgu nedeniyle)

Ayhan ÖZCAN, Aziz AKSU, Bülent CELASUN, Rıfkı FİNCİ