Kronik viral hepatitlerde demir depolanması ve histolojik aktivite indeksi ile ilişkisi

Demir mikrobiyal gelişimde önemli bir besin kaynağıdır. Yeni yapılan çalışmalar demir depolanmasının immün cevabı zayıflattığını göstermiştir. Biz kronik B ve C virüs hepatitli toplam 55 hastanın karaciğer biyopsilerini gözden geçirerek demir depolanmasının prevalansını ve B ve C hepatitlerinde Knodell histolojik aktivite indeksi (HAI) ile arasındaki korelasyonu inceledik. Hepatik demir Brissot grade'leme sistemi kullanılarak değerlendirildi. Hepatik demir hastaların % 56.3'ünde grade 0, % 23.6'sında grade I, % 9'unda grade II, % 9'unda grade III ve % 1.8'inde grade IV olarak tespit edildi. B ve C hepatit grupları arasında demir depolanmaları açısından anlamlı fark bulunamadı (p > 0.05). B hepatiti grubunda, hepatik demir grade'i ve HAI arasında zayıf derecede anlamlı ilişki mevcuttu (p < 0.05, r = 0.38). C hepatit grubunda, hepatik demir grade'i ve HAI arasında anlamlı ilişki mevcut değildi (p > 0.05, r = -0.2). Kronik B ve C hepatitli hastaların çoğunda hepatik demir içeriğinin arttığını ancak grupların demir içeriği açısından anlamlı fark taşımadığını bulduk.

Iron deposition in chronic viral hepatitis and relation to histological activity index

Iron is an important nutrient for microbial growth. Recent studies have showed that iron deposition can impair the immune response . The aims of this study are to assess iron deposition and evaluate the correlation of Knodell's HAI system in liver biopsies in 55 patients with hepatitis B and C. Hepatic iron was assessed using Brissot 's grading system. Hepatic iron grades of 0, I, II, III and IV were present in 56.3 %, 23 , 6 %, 9 %, 9 % and 1.8 % of biopsy specimens, respectively. There was not significant difference between hepatic iron grades and B and C hepatitis in biopsy specimens (p > 0.05). A weak correlation was found between hepatic iron grades and HAI in B hepatitis (p < 0.05, r = 0.38). A significant correlation was not found between hepatic iron grades and HAI in C hepatitis (p > 0.05, r = - 0.2). Although we found a high content of iron in patients with chronic viral hepatitis B and C, there was no difference between these groups.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

289 51

Sayıdaki Diğer Makaleler

Trakeal transplantasyon modelinde immunosupresyonun epitelyal canlılık ve ultrastrüktüral etkileri

Yener YÖRÜK, Selçuk KÖSE, Latife CANDAN, Gülara HÜSEYNOVA

Vertebral kordoma: Olgu sunumu

Şemsi ALTANER, FİLİZ ÖZYILMAZ, Bilge ÇAKIR, A. Kemal KUTLU

İntraduktal karsinomu sınıflandırmada ve invaziv duktal karsinomu grade' lemede kullanılan sistemlerin gözlemciler arası tekrarlanabilirliği

Nilgün KAPUCUOĞLU, Gülgün KOÇAK, Işın PAK

Tıp fakültelerimizdeki patoloji lisans eğitiminin durum değerlendirilmesi

Beyhan DEMİRHAN

Nesidioblastosis: Bir otopsi olgusu

Sema ÖZUYSAL, Öztürk Hülya TÜREYEN, Ömer YERCİ, Nilgün KÖKSAL, Şahsine TOLUNAY

Yüzey epiteli kaynaklı over kanserlerinde nicel patolojik prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

Ayhan ÖZCAN, Bülent CELASUN, Müfit Cemal YENEN, Murat DEDE, Saffet DİLEK

Parotis' in benign infantil hemanjiyoendotelyoması ( Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi )

Levent YILDIZ, Mustafa BAKIRTAŞ, İlkser AKPOLAT, Sancar BARIŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Kronik hepatitin skorlanmasında intraobserver ve interobserver farklılıklar

Şükrü YILDIRIM, Dilaver DEMİREL, Hüseyin BALOĞLU, Hakan CİNGİL, NUSRET ERDOĞAN, Yusuf ERSAL, Hakan ÇERMİK

Kronik viral hepatitlerde demir depolanması ve histolojik aktivite indeksi ile ilişkisi

Levent YILDIZ, İlkser AKPOLAT, Sancar BARIŞ, Mustafa BAKIRTAŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Primer epididimis leiomyosarkomu ( Olgu sunumu )

Z. Füsun BABA, Muharrem BİTİREN, H. İlyas ÖZARDALI, Y. Vehbi OCAK